Sadarbības partneriem

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras ziņojumā “Īss pārskats par Pāvilostas pilsētas ģeoloģisko uzbūvi un zemes dzīļu resursiem” Rīga, 2006.gads, sadaļā “Mūsdienu ģeoloģisko procesu raksturojums” teiks: “Jāpiezīmē, ka Pāvilosta atrodas vietā, kura piemērota lielas ostas būvniecībai, jo šeit ir vismazākā sanešu plūsmas jauda Baltijas jūras Latvijas krasta zonā.” 

SIA AK Pāvilosta Marina ir ieguldījis ievērojamus līdzekļus ostas infrastruktūras attīstībā un pakalpojumu servisa nodrošināšanā, bet nedomā apstāties pie sasniegtā, jo raugoties nākotnē ir izstrādāts attīstības plāns, kuru realizēšanai esam atvērti partneru piesaistē, kas saredz savu iespēju līdzdarboties Pāvilostas ostas attīstībā. 1. Jahtu osta 
2. Slips
3. Kempings 
4. Degvielas uzpildes stacija (DUS)
5. Kravu laukums 
6. Jahtu izcelšanas laukums

Uzņēmums meklē jaunus partnerus kopējai sadarbībai kravu pārkraušanas organizēšanai Pāvilostas ostā. Kartē ir redzama teritorijas atrašanās vieta ostas teritorijā. Osta atrodas valsts nozīmes ceļa tuvumā, kas savieno Ventspili un Liepāju. 
Kopējā zemes platība 11 226kv.m (1,12ha), piestātnes garums 105m, sastāv no trīs peldošiem pontoniem, katrs 35m garš, dziļums pie piestātnes 4m. Piestātne ir apgādāta ar elektoenerģiju. Tai blakus atrodas krasta degvielas uzpildes stacija kuģiem. Pāvilostas ostas pārvalde plāno izbūvēt jaunus molus un padziļināt kuģošanas kanālu Sakas upē.


Pāvilostas ostas perspektīvās attīstības Aero-foto. 


Kravu pārkraušanas laukuma un noliktavu perspektīvā attīstība 


Jauna Dienvidu mola vīzija un pahtu piestātnes iekšējā kanāla vīzija 


Jauna dienvidu mola un kravu piestātnes attīstības vīzija 

Kā mūs atrast

Placeholder for GoogleMaps

Facebook